Kościół Dzierżenin

Kościół Łuchów Górny

O Parafii

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  - rzymskokatolicki kościół, wzniesiony jako cerkiew prawosławna. Parafia prawosławna w Luchowie erygowana zapewne wkrótce po lokacji wsi, tj. po 1578 r., a przed 1589 r. Pierwsze wzmianki o prawosławnej cerkwi w Luchowie Górnym pochodzą z r. 1589. Parafia ponownie erygowana już jako unicka w 1659 r., uposażona przez Jana Kazimierza. Przywileje cerkwi parafialnej w Luchowie potwierdzone przez Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Obiekt znajdował się w rejonie obecnego cmentarza rzymskokatolickiego we wsi. Następnie świątynia ta przyjęła postanowienia unii brzeskiej, lecz w 1842 r. miejscowi parafianie wyrazili chęć powrotu do prawosławia. Nowa cerkiew, nosząca wezwanie Opieki Matki Bożej, została wzniesiona dla miejscowej parafii prawosławnej w latach 1842-1850 według projektu Ludwika Radziszewskiego. Środki na budowę cerkwi pochodziły ze skarbu Królestwa Polskiego oraz z prywatnej ofiary gen. T. Sojmanowa. Fakt, że luchowscy parafianie sami postanowili przejść na prawosławie sprawił, że władze rosyjskie poczyniły szczególne starania na rzecz budowy we wsi okazałej cerkwi. Prawosławna placówka duszpasterska działała w Luchowie do  I wojny światowej. W 1919 r.  biskup lubelski  Marian Leon Fulman erygował w miejscowości parafię rzymskokatolicką, a świątynia została zrewindykowana  z przeznaczeniem jej na kościół.

 

Msze Święte niedziela

 • 08:00 09:30 (Jastrzębiec) 11:30

 

Msze Święte dni powszednie

 • 18:00

 

Księża w parafii

 • Ks. Waldemar Dudziński - proboszcz.

 

Spowiedż

 • Pół godziny przed mszą

 

Kancelaria

 

Adres

 • Kościół NIepokalanego Poczęcia NMP
 • Łuchów Górny 46
 • 23-420 Tarnogród

 

Roztrzygnięcie przetargu

  07-02-2024: Wpłynęła jedna oferta:
  1. Zakład Budowlano-Konserwatorski ARKADY, ul. Długosza 9, 37-500 Jarosław na kwotę 203 921,02 PLN Dokonano wyboru oferty jako najkorzystniejszej.
  Przygotowana jest do podpisania umowa.